FISKE
I VEMDALEN
OCH HÅN

Hån och Vemdalens fiskevårdsområde

 

Fiskestämma 2024

Hån/Vemdalens FVOF kallar till ordinarie fiskestämma. Torsdagen den 21 mars kl. 19.00. Bygdegården i Vemhån.

Dagordning enligt stadgarna

Nätläggningsavtal rörande Oxsjön

Medlem som önskar att ta del av handlingarna inför fiskestämman, kontakta ordf. Gunnar Ekberg 0684-30036

Fastställande av röstlängd börjar 18:30 

Välkommen, vi bjuder på fika!"