FISKE
I VEMDALEN
OCH HÅN

Hån och Vemdalens fiskevårdsområde

 
 
 

Fiskestämma 2023

Hån/Vemdalens FVOF kallar till ordinarie fiskestämma 2023. Torsdagen den 23 mars klockan 19.00, Hembygdsgården i Vemdalen.
Dagordning enligt stadgarna.
- Val av ny ordförande.
- Tillfälligt nätförbud på 1 år i Oxsjön.
Medlem som önskar ta del av handlingarna inför stämman kontakta ordf. Erling Eriksson 070-2143682.
Fastställande av röstlängd börjar klockan 18.30.
Välkomna önskar styrelsen i Hån/Vemdalens FVOF, vi bjuder på fika